Smokey Mountains - Raggio5

Gondola Cable Ride to Gatlinburg

Gondola Cable Ride to Gatlinburg - Notice Harmony's comment early on 1:10 to 1:20 into video.

GondolaCable RideGatlinburg